Utrymmningslarm

Utrymmningslarm

Utrymningslarm är lämpliga, och i vissa fall ett direkt krav, i miljöer som köpcentra, större butiker, hotell mm.

Utrymningslarm erbjuds i två huvudutföranden.

1. Akustiskt/optiskt
2. Talat utrymningslarm

Aktivering av utrymningslarmen kan ske på olika sätt. Aktivering via automatiskt brandlarm är det vanligaste.

För information om vad som gäller beträffande material, projektering, skötsel mm hänvisas till skriften Rekommendationer Utrymningslarm 2003 som ges ut av Svenska Brandförsvarsföreningen. Självklart kan du även kontakta oss på Säkerhetsteknik.

OPTISKT/AKUSTISKT

Optiska/akustiska larm innebär att utrymningen sker med hjälp av ljus/ljudsignal. Detta är den traditionella och vanligaste typen av larmsignal. Larmdonen består av en elektronisk larmklocka, summer, sirén, saftblandare eller blixtljus. Det finns även kombinationslarmdon med optisk och akustiskt larm i en och samma enhet.

Nackdelen med optiska/akustiska larm är att de lätt kan förväxlas med andra typer av ljudsignaler, exempelvis larmsignaler och telefonsignaler, vilket kan försvåra utrymningen.

TALAT UTRYMNINGSLARM

I samlingslokaler som rymmer mer än 150 personer bör talat utrymningslarm alltid användas.

Talat utrymningslarm har många fördelar. Utrymning görs snabbare, säkrare och effektivare. Flexibiliteten är dessutom avsevärt större jämfört med de optiska och akustiska alternativ då meddelanden kan varieras utifrån olika typer av tillbud (brand, bombhot etc). Tänkbara nackdelar kan vara svårigheter att få tillräcklig hörbarhet i utrymmen där bakgrundsljudet är högt.

Tillverkare/Leverantörer

Idagsläget jobbar vi med framförallt två starka leverantörer av inbrottlarm, UTC och Extronic.

Produkter från UTC

  • ATS Advanced
  • ATS Master
  • Zero Wire (trådlöst)

Produkter från Extronic

  • Larm Net
  • Ksenia

SAC Electronics

Produkter

Teckna serviceavtal

För att bibehålla en hög standard på larmanläggning och slippa onödiga driftavbrott kan service/underhållsavtal tecknas. Olika anläggningar kräver olika typer av service. Vi erbjuder service/underhållsavtal på samtliga de anläggningar och anläggningstyper som vi levererar och installerar. För mer detaljerad information om detta vill vi att ni kontaktar oss via telefon eller mail.

Läs mer om serviceavtal

Kontakta oss