Överordnade system

Överordnade system

Vid större anläggningar kan det löna sig att titta på ett gemensamt system för att hantera t ex passagesystem, inbrottslarm, CCTV och brandlarm.
Kunden kan då via klienter få en grafisk samlad bild på anläggningen och dess händelser. Man kan också via grafiken sköta till exempel bortkopplingar av detektorer, fjärröppna dörrar m.m.

Produkter

Teckna serviceavtal

För att bibehålla en hög standard på larmanläggning och slippa onödiga driftavbrott kan service/underhållsavtal tecknas. Olika anläggningar kräver olika typer av service. Vi erbjuder service/underhållsavtal på samtliga de anläggningar och anläggningstyper som vi levererar och installerar. För mer detaljerad information om detta vill vi att ni kontaktar oss via telefon eller mail.

Läs mer om serviceavtal

Kontakta oss