Nödbelysning

Nödbelysning

Nödbelysning är en viktig del i fastighetens säkerhetssystem. Framför allt i lokaler eller utrymmen där många människor vistas. Det handlar om säkerhet och trygghet.

Det är ett stort missförstånd att tro att nödbelysning endast skall fungera vid brand och rökutveckling. Det finns en rad andra situationer där lokaler snabbt måste utrymmas. Vanliga exempel är strömavbrott, hot eller annan olycka.

Nödbelysning består av två olika system. Ledljus har till uppgift att belysa utrymningsvägar så att personer kan hitta och säkert ta sej ut. Belysta eller genomlysta skyltar, hänvisningsarmaturer, visar vart nödutgångarna finns.

BRETT SORTIMENT
För att kunna erbjuda ett komplett sortiment av nödbelysning jobbar vi bland annat med Neptolux, ett välkänt varumärke från Hedengren Security.

Tillverkare/Leverantörer

Idagsläget jobbar vi med framförallt två starka leverantörer av inbrottlarm, UTC och Extronic.

Produkter från UTC

  • ATS Advanced
  • ATS Master
  • Zero Wire (trådlöst)

Produkter från Extronic

  • Larm Net
  • Ksenia

Produkter

Teckna serviceavtal

För att bibehålla en hög standard på larmanläggning och slippa onödiga driftavbrott kan service/underhållsavtal tecknas. Olika anläggningar kräver olika typer av service. Vi erbjuder service/underhållsavtal på samtliga de anläggningar och anläggningstyper som vi levererar och installerar. För mer detaljerad information om detta vill vi att ni kontaktar oss via telefon eller mail.

Läs mer om serviceavtal

Kontakta oss