Fastighets/datanät

Fastighets/datanät

Säkerhetsteknik levererar och installerar alla på marknaden förekommande typer av nät för överföring av bild-ljud-data.

De huvudtyper som finns på marknaden är fiber- och kopparbaserade nät.

Önskar du närmare information om vilken typ av nät som kan vara bäst just för ditt ändamål så kontakta oss för mer detaljerad information.

Tillverkare/Leverantörer

Idagsläget jobbar vi med framförallt två starka leverantörer av inbrottlarm, UTC och Extronic.

Produkter från UTC

  • ATS Advanced
  • ATS Master
  • Zero Wire (trådlöst)

Produkter från Extronic

  • Larm Net
  • Ksenia

Produkter

Teckna serviceavtal

För att bibehålla en hög standard på larmanläggning och slippa onödiga driftavbrott kan service/underhållsavtal tecknas. Olika anläggningar kräver olika typer av service. Vi erbjuder service/underhållsavtal på samtliga de anläggningar och anläggningstyper som vi levererar och installerar. För mer detaljerad information om detta vill vi att ni kontaktar oss via telefon eller mail.

Läs mer om serviceavtal

Kontakta oss